Ilmoittaudu | Sign up | Anmälan

Voit ilmoittautua tapahtumiin maksamalla osallistumismaksun, mikäli tilaisuus on maksullinen.

Muussa tapauksessa käytä ilmoittautumisen kaavaketta tai Facebookin "osallistun" toimintoa niin tiedämme varautua oikeaan osallistujien määrään.


You can register for events by paying the participation fee , if the event is not free of charge.

Otherwise, use the registration form provided or the Facebook " attend " function so we know to prepare the correct amount of participants.


Ifall tillställningen är avgiftsbelagd kan du anmäla dig till evenemanget genom att betala deltagaravgiften.

I annat fall använd anmälningsblanketten eller Facebooks ”jag deltar”-funktion så kan vi förbereda oss på rätt antal deltagare.

Tapahtuma | Event

Nimi | Name*
Please let us know your name.

Email*
Please let us know your email address.

Tapahtuma | Event*
Please write a subject for your message.

Viesti | Message*
Please let us know your message.

Postiosoite: PL 451, 00023 Valtioneuvosto  |  Käyntiosoite: Kanavakatu 3 B, Helsinki | FI47 2001 1800 1651 47, BIC NDEAFIHH