Edunvalvonta

Ulkoministeriön puolisoyhdistys ULPU ry:n tehtävä on ajaa jäsentensä etuja, yhteisiä asioita sekä järjestää ohjelmaa joista on jäsenistölle sekä hyötyä että iloa. Yhdistys seuraa työ- ja eläkelainsäädännön kehitystä sekä ministeriössä valmisteilla olevia asioita jotka vaikuttavat puolison ja perheen asemaan.

ULPU ry:n monivuotisen työn tuloksena lakia ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta muutettiin vuoden 2011 alusta. Lakimuutoksella saatiin aikaan erityiskorvauksen noin 10 prosentin korotus.

Postiosoite: PL 451, 00023 Valtioneuvosto  |  Käyntiosoite: Kanavakatu 3 B, Helsinki | FI47 2001 1800 1651 47, BIC NDEAFIHH