Jari Ahde

Puheenjohtaja 2015-2017

Ulkomaankomennusvuosien aikana Jari on toiminut eri yritysten palveluksessa myynti, vienti ja kehitystehtävissä. Viimeiset vuodet kehittäen oman yrityksen kautta yritysten toimintoja vienti- ja kotimaankaupassa. Yhdistyksen jäsenistön kansainvälistyminen jatkui ja miesten määrä oli kasvussa. Työllisyys-, virkavapaus, ja ulkomaalaistenpuolisoiden työryhmät jatkoivat työtään.

Yhteistyö ministeriön perheasiamiehen sekä työhyvinvointipäällikön kanssa jatkui entiseen malliin ja syveni järjestettävien tilaisuuksien ympärillä. Ulpun yhteistyö Euroopan unionin puolisoyhdistysten EUFASA.n kanssa niin ikään jatkui entiseen malliin. Helsingissä olevalle diplomaattikunnalle järjestettiin kiertokäyntejä kiinnostaviin ja yleissivistäviin kohteisiin kuten Suomen pankkiin ja Ulkoministeriöön.

Ahteen aikana jatkettiin hänen aloittamiaan sähköisen viestinnän palveluiden kehittämistä sekä jäsentiedotusta. Yhdistyksen arkisto järjesteltiin historiankirjoitusta varten ja yhdistyksen sääntöjen uudistaminen aloitettiin. 2017 Ulpu järjesti EUFASA.n vuosikokouksen Helsingissä.

Lue lisää

Jorma Kotkajärvi

Jorma Kotkajärvi

Puheenjohtaja 2013-2015

Luokanopettajana Ruoholahden sekä myöhemmin vararehtorina Kulosaaren ala-asteella toiminut Kotkajärvi toimi yhdistyksen puheenjohtajana kaksi vuotta.

Yhdistyksen jäsenistö kansainvälistyi ja miesten osuus kasvoi. Työ, sosiaaliturva- ja kansalaisuusasioissa sekä perheiden hyvinvointi olivat yhdistyksessä päällimmäisinä. Yhteistyö ministeriön perheasiamiehen sekä työhyvinvointipäällikön kanssa olivat tärkeässä osassa. Tämän ohella Ulpu jatkoi yhteistyötä Euroopan unionin puolisoyhdistysten kanssa Eufasa-järjestössä.

Kotkajärven aikana Ulpun tiedotusta kehitettiin uusimalla verkkosivut sekä perustamalla Facebook-ryhmä. Taloudellisen tilanteen haastavuus korostui, jonka takia jäsenhankintaa ja -maksujen keräämistä tehostettiin.

Lue lisää..

Jaana Similä

Puheenjohtaja 2008-2011

Ulkoasiainministeriössä kansainvälisessä rekrytointi-yksikössä sekä sittemmin Pohjois-Amerikan yksikössä hallinnollisissa tehtävissä toiminut Similä toimi hallituksen puheenjohtajana kaksi kautta yhteensä viisi vuotta.

Tällä kaudella toimintaan alkoi tulla lisää nuoria.

Yhdistyksen voimavaroja keskitettiin työttömyys- ja erityiskorvauksen ajamiseen. Käynnit ministereiden ja erityisvirkamiesten luona olivat yleisiä. Näinä vuosina tavattiin Mari Kivinimeä, Liisa Hyssälää sekä Erkki Tuomiojaa ja Alexander Stubbia.

Similän aikana Ulpu oli kuultavana eduskunnassa (HE119/2010 vp laki) ulkomaanedustuksessa virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksen tasokorotuksesta. Kymmenen prosentin tasokorotus tuli voimaan vuoden 2011 alusta.

Lue lisää..

Eva Leino

Puheenjohtaja 2004-2006

Henkilökuva

Jaana Similä

Puheenjohtaja 2001-2002

Ulkoasiainministeriössä kansainvälisessä rekrytointi-yksikössä sekä sittemmin Pohjois-Amerikan yksikössä hallinnollisissa tehtävissä toiminut Similä toimi hallituksen puheenjohtajana kaksi kautta yhteensä viisi vuotta.

 

 

 

 

Lue lisää..

  • 1
  • 2

Postiosoite: PL 451, 00023 Valtioneuvosto  |  Käyntiosoite: Kanavakatu 3 B, Helsinki | FI47 2001 1800 1651 47, BIC NDEAFIHH