Jari Ahde

Puheenjohtaja 2015-2017

Ulkomaankomennusvuosien aikana Jari on toiminut eri yritysten palveluksessa myynti, vienti ja kehitystehtävissä. Viimeiset vuodet kehittäen oman yrityksen kautta yritysten toimintoja vienti- ja kotimaankaupassa. Yhdistyksen jäsenistön kansainvälistyminen jatkui ja miesten määrä oli kasvussa. Työllisyys-, virkavapaus, ja ulkomaalaistenpuolisoiden työryhmät jatkoivat työtään.

Yhteistyö ministeriön perheasiamiehen sekä työhyvinvointipäällikön kanssa jatkui entiseen malliin ja syveni järjestettävien tilaisuuksien ympärillä. Ulpun yhteistyö Euroopan unionin puolisoyhdistysten EUFASA.n kanssa niin ikään jatkui entiseen malliin. Helsingissä olevalle diplomaattikunnalle järjestettiin kiertokäyntejä kiinnostaviin ja yleissivistäviin kohteisiin kuten Suomen pankkiin ja Ulkoministeriöön.

Ahteen aikana jatkettiin hänen aloittamiaan sähköisen viestinnän palveluiden kehittämistä sekä jäsentiedotusta. Yhdistyksen arkisto järjesteltiin historiankirjoitusta varten ja yhdistyksen sääntöjen uudistaminen aloitettiin. 2017 Ulpu järjesti EUFASA.n vuosikokouksen Helsingissä.

Ulkomaankomennuksia puheenjohtajuuden päätöshetkellä oli takana:

1992 - 1996 Moskova
1996 – 1998 Pietari

UM komennukset:
1998 - 2002 Moskova
2008 - 2012 Moskova

Harjoittelijat 2015 – 2017

Ulpu toimisto:

  • Joel Lähdevirta – tiedotus ja toimistoasiat
  • Mio Mellin – tiedotus ja toimistotyöt – EUFASA valmistelu
  • Onni Mustakallio – tiedotus ja toimistotyöt

Arkistointihanke:

  • Kaisa Kotkajärvi – Ulpun arkiston järjestäminen

EUFASA 2017:

  • Kaisa Kotkajärvi – tapahtuma koordinointi ja työryhmän vanhin
  • Aino Lähdevirta – gatering, kuvaus ja juoksevat asiat
  • Iisa Kosonen – vieraiden vastaanotto ja asioiden hoito
  • Ruu Kosonen – vieraiden vastaanotto ja asioiden hoito

Postiosoite: PL 451, 00023 Valtioneuvosto  |  Käyntiosoite: Kanavakatu 3 B, Helsinki | FI47 2001 1800 1651 47, BIC NDEAFIHH