• Finland100

Föreningen

ULPU rf förbättrar makarnas och familjernas ställning genom att ta tag i de olägenheter som uppstår i makans/makens yrkesliv samt social- och pensionsskydd när denne följer med tjänstemannamaken på en utlandspostering.

Vi hjälper våra medlemmar med deras ställning och livet som maka/make till en tjänsteman. Vi är medlemmar av Europeiska unionens makeförening EUFASA (European Union Foreign Affairs Spouses, Partners and Families Association).

  • Eufasa
  • Kela
  • Martat
  • Migri
  • Rokote
  • SPR Logo
  • Uhvy
  • Kansalaisneuvonta

    Postiosoite: PL 451, 00023 Valtioneuvosto  |  Käyntiosoite: Kanavakatu 3 B, Helsinki | FI47 2001 1800 1651 47, BIC NDEAFIHH