Bli medlem

Makar till Utrikesministeriets tjänstemän kan bli medlemmar. ULPU rf bevakar makarnas förmåner i samarbete med ministeriet, familjeombudsmannen, UHVY rf (Utrikesförvaltningens tjänstemannaförening) och UH Akava rf (Utrikesförvaltningens centralorganisation för högutbildade i Finland).

Bli medlem genom att betala in medlemsavgiften på Ulpus konto. Vi informerar våra medlemmar elektroniskt. Ifall du vill ha inbjudningar och medlemsbrev per post skriv och meddela detta till Ulpus postadress eller till e-postadressen tiedotus(at)ulpu.fi. Tilläggsinformation och kontakt till föreningen går säkrast via e-posten.

Medlemsavgiften är 30€ per år.

NORDEA FI47 2001 1800 1651 47 BIC NDEAFIHH
Mottagare: ULPU ry, Ulkoasiainministeriön puolisoyhdistys

Skriv i betalningens meddelandefält (ditt eget namn, din makes/makas namn, adress, din e-postadress och telefonnummer) eller skicka informationen skilt till Ulpus e-post tiedotus(at)ulpu.fi.

Postiosoite: PL 451, 00023 Valtioneuvosto  |  Käyntiosoite: Kanavakatu 3 B, Helsinki | FI47 2001 1800 1651 47, BIC NDEAFIHH