Förmånsbevakning

Utrikesministeriets makeförening ULPU rf:s uppgift är att driva sina medlemmars förmåner, gemensamma ärenden samt att organisera både nyttiga och glädjande program för sina medlemmar. Föreningen följer med utvecklingen av arbets- och pensionslagstiftningen samt ärenden som förbereds inom ministeriet och som inverkar på makens/makans och familjens ställning.

Som resultat av ULPU rf:s fleråriga arbete har lagen om utbetalning av specialersättning för makar till tjänstemän vid utlandsrepresentationer ändrats från och med början av 2011. Med lagändringen fick man till stånd en höjning av ersättningen med ca 10 procent.

 

Postiosoite: PL 451, 00023 Valtioneuvosto  |  Käyntiosoite: Kanavakatu 3 B, Helsinki | FI47 2001 1800 1651 47, BIC NDEAFIHH