Historia

Vanamo, Hanna (1913 - 2000)

En av ULPU rf:s grundare och dess första ordförande, Hanna Vanamo, representerade både framgångsrikt och synligt Finland på utlandsrepresentationer vid sin makes Jorma Vanamos sida i över 40 år. Dessutom främjade hon på ett betydande sätt utrikesministeriets familjers ställning och grundandet av ett skolhem.

Utrikesministeriets fruar

I maj 1968 sammankallade Hanna Vanamo tillsammans med Sirkka Rytkönen och Marjatta Lehtovaara fruar till tjänstemän som arbetade vid utrikesministeriet till ett möte i Helsingfors. Hanna Vanamo hade under åren stött på situationer i vilka man hade behövt råd och anvisningar om representation i utlandet.

Till mötet, som hölls den 13:e maj 1968, kom 35 fruar. Vid mötet beslöt man att grunda en förening som fick namnet ”Utrikesförvaltningens fruar rf”. En styrelse för föreningen valdes, samt övriga funktionärer och en regelkommitté. Hanna Vanamo valdes till den första ordföranden. Vid det grundande mötet konstaterade man också att någon sorts guidebok skulle vara nödvändig för att lindra de första svårigheterna, samt en mapp i vilken man skulle samla information om omständigheterna på olika utlandsposter. Man beslöt att meddela om grundandet av föreningen till alla tjänstemäns fruar utomlands.

Från utrikesministeriets fruar till makeförening

Med årens lopp ändrades föreningens namn först till Utrikesförvaltningens tjänstemäns äkta hälfter UHVA rf och sedan till det nuvarande Utrikesministeriets makeförening ULPU rf. 2008 fyllde ULPU rf 40 år. Bemärkelseåret till ära utgav föreningen en historik.

Postiosoite: PL 451, 00023 Valtioneuvosto  |  Käyntiosoite: Kanavakatu 3 B, Helsinki | FI47 2001 1800 1651 47, BIC NDEAFIHH