Utrikesministeriets familjeangelägenheter

Make- och familjeombudsmannens uppgift är att informera och ge råd angående frågor som gäller familjerna samt att främja makarnas och familjernas ställning. Ombudsmannen deltar i behandlingen av makarnas specialersättnings- och tjänstledighetsansökningar samt i ministeriets jämställdhetsarbete. Utrikesministeriets nätsidor för familjerna hittar du här. Användarnamn och lösenord får du av familjeombudsmannen.

Utrikesrepresentationens familjehandbok hittar då även på utrikesministeriets familjesidor i pdf-form. Utrikesministeriets familjeombudsman Liisa Hoffman.

Postiosoite: PL 451, 00023 Valtioneuvosto  |  Käyntiosoite: Kanavakatu 3 B, Helsinki | FI47 2001 1800 1651 47, BIC NDEAFIHH