Ulpu ry

Search
Close this search box.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste 

Rekisterinpitäjä

Ulkoministeriön puolisoyhdistys ULPU ry

PL 451
00023 VALTIONEUVOSTO
tiedotus@ulpu.fi 

Y-tunnus 1647141-3

Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Rainer Lahmann

Rekisterin nimi

Ulpy ry:n jäsenrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhde tai rekisteröidyn suostumus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietoja käytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti jäsensuhteen hoitamiseen ja hallintaan; palvelujen kehittämiseen, tuottamiseen, toimittamiseen ja tarjoamiseen; laskutukseen, luotonvalvontaan sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Viestinnän tunnistetietoja käytetään voimassa olevan lainsäädännön sallimiin tarkoituksiin. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänelle kohdistettu markkinointi mediakohtaisesti tai kokonaan.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, yhteystiedot, syntymäaika, puhelinnumero ja äidinkieli, henkilötunnus laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot asiakkuuteen ja sopimussuhteisiin liittyvät tiedot kuten sopimukset, rekisteröidyn roolit sopimuksissa, tuotteet ja palvelut sekä niiden avaus- ja irtisanomispäivät, sekä myyjätiedot, tunnistautumis- ja käyttötiedot niiltä osin kuin viestinnän, tuotteen tai palvelun toteuttaminen tällaisia tietoja vaatii (mm. käyttäjätunnukset, salasanat, varmenne- tai allekirjoitustiedot, liittymänumerot ja suoraveloitustili-numerot tapahtuma- ja käyttöanalyysitiedot- mediakohtaiset suoramarkkinointikiellot ja -luvat rekisteröidyn itsensä antamat lisätiedot, kuten mielenkiinnon kohteet; laitetiedot ja SIM-kortin numero yritysasiakkailta tiedot yrityksen yhteyshenkilöistä ja heidän tehtävistään yrityksessä sekä muut asiakas-suhteeseen liittyvät yhteyshenkilöä koskevat tiedot palvelujen käyttämisestä: Kun asiakas käyttää Ulpu ry:n kanssa tekemäänsä sopimukseen perustuvia palveluita, tietojärjestelmiin tallentuu tietoja palvelun käytöstä. Kun asiakas käyttää viestintäpalveluja, tietoliikenneverkkoon ja erillisiin tietojärjestelmiin tallentuvat tiedot palvelun käytöstä ovat tunnistamistietoja, joihin sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa tunnistamistietoja koskevaa lainsäädäntöä muut Ulpu ry:n ja asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palvelun käytön yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Asiakaspalvelutilanteissa puhelut voidaan nauhoittaa ja muu viestintä, kuten esimerkiksi sähköpostiviestit, tallentaa. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Ulpu ry:n tuotteiden ja palveluiden jakelijoiden rekistereistä, väestörekisteristä ja Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

Tietojen luovutus

Ulpu ry voi luovuttaa asiakasrekisteriinsä rekisteröityjä henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tiedot henkilön nimestä, osoitteesta ja puhelinnumeroista luovutetaan säännönmukaisesti tilaajaluetteloissa ja/tai numeropalveluissa julkaistavaksi sekä satunnaisesti tutkimus- ja markkinointitarkoituksiin kolmannelle osapuolelle, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Lisäksi tiedot henkilön nimestä, iästä, osoitteesta, puhelinnumerosta, sukupuolesta, äidinkielestä ja matkapuhelinnumerosta luovutetaan säännönmukaisesti matkapuhelinliittymän jakelijalle, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietoja voidaan tarvittaessa siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää henkilökohtaista käyttäjä-tunnusta ja salasanaa. Pääkäyttäjä määrittää kullekin käyttäjälle myönnettävän henkilökohtaisen käyttöoikeustason. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan. Viestintäverkkojen suojauksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisia määräyksiä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja se tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen: Ulkoministeriön puolisoyhdistys Ulpu ry / PL 451, 00023 VALTIONEUVOSTO.